Pernikahan Yan Kebak

Pontianak, Sabtu 17 November 2012 Pernikahan Yan Kebak, Teman KOMKA.Komentar